Onze Praktijkregels


Voordat je een bezoek brengt aan Praktijk De Bloemenzee, word je geacht kennis te hebben genomen van de volgende praktijkregels:

 1. Praktijk De Bloemenzee beoogt met haar dienstverlening het helpen van cliënten door middel van paranormale en mogelijk spirituele behandelingen (readingen/healingen), massages en adviezen.
 2. Elk consult (reading, healing of massage) die wordt uitgevoerd door Praktijk De Bloemenzee is een momentopname. Er kunnen daarom geen garanties worden geboden met betrekking tot gegeven adviezen of uitgevoerde behandelingen.
 3. Te allen tijde zijn de cliënten zelf verantwoordelijk voor bepaalde keuzes in hun leven.
 4. Na afloop van een reading of healing, massage consult wordt een factuur overhandigd die binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 5. Bij lichamelijke klachten van de cliënt, zal Praktijk De Bloemenzee nooit het advies geven om af te zien van een bezoek aan huisarts, specialist, psycholoog of psychiater. Praktijk De Bloemenzee kan en mag niet functioneren als arts; het is ook hier aan de cliënten om verantwoordelijkheid te nemen en te tonen waar het hun gezondheid betreft.
 6. Praktijk De Bloemenzee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische complicaties, die zich tijdens of na een consult van de cliënt openbaren.
 7. Cliënten dienen te allen tijde bij Praktijk De Bloemenzee te melden of zij bij een dokter of specialist onder behandeling zijn, of dat zij psychische problemen hebben (zie ook punt 12).
 8. Praktijk De Bloemenzee behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen bepaalde personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van paranormale consulten (readings) of therapeutische behandelingen.
 9. Het betreden van de ruimte waar de consulten en behandelingen door Praktijk De Bloemenzee worden uitgevoerd, geschiedt geheel voor risico van de cliënt.
 10. Aan de cliënt wordt gevraagd om vóór het betreden van de praktijkruimte zijn/haar schoenen uit te doen.
 11. Praktijk De Bloemenzee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van één of meerdere therapeutische behandelingen of paranormale consulten (readings). Evenmin kan Praktijk De Bloemenzee aansprakelijk worden gehouden voor verloren gegane bezittingen tijdens de aanwezigheid van cliënt in de praktijkruimte.
 12. Reading/Healing en massage kunnen alleen plaatsvinden na afspraak via het websiteformulier.
 13. Bij een eerste consult word je gevraagd om een digitaal intakeformulier in te vullen.
 14. Een reading, healing of massage geldt alleen voor degene die de afspraak heeft gemaakt (neem dus zonder overleg niemand anders voor een hulpvraag mee). Je mag wel een begeleider meebrengen.
 15. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd.
 16. Bij te laat afzeggen ontvang je een factuur van € 45 (incl. btw).
 17. Als je bij een reading, healing of massageconsult niet komt opdagen, word je een bedrag van € 45 (incl. btw) in rekening gebracht.
 18. Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij Praktijk De Bloemenzee; zij worden nooit aan derden verstrekt.
 19. De persoonlijke informatie die je doorgeeft aan Praktijk De Bloemenzee tijdens een telefonische (of Skype) reading, wordt vertrouwelijk behandeld.
 20. Cliënten die tijdens een reading, healing of massageconsult ongewenste erotische signalen afgeven dienen de praktijkruimte te verlaten. Consulten/readings/massages door Praktijk De Bloemenzee hebben niets met erotiek te maken.

Versie 1.1 van 24 september 2018.


Reading, Healing en Ayurvedische Massage bij Praktijk de Bloemenzee in Apeldoorn
Praktijk Informatie:

Praktijk De Bloemenzee
Het Karnhuis 45
7335 LG
Apeldoorn
© Praktijk de Bloemenzee | Website design: Choughmountain Design
Ga naar de bovenkant van de pagina