Privacyverklaring
Praktijk De Bloemenzee


1) Algemene overwegingen

Praktijk De Bloemenzee doet er alles aan om jouw persoonsgegevens en privacy te beschermen. In dit privacybeleid wil Praktijk De Bloemenzee jou op transparante wijze informeren over hoe binnen Praktijk De Bloemenzee wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming daarvan wordt gewaarborgd. Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die jou kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder de nieuwe privacywetgeving geldt ook jouw IP-adres of gebruikersnaam (als die overeenkomt met je eigen naam) als persoonsgegeven. Praktijk De Bloemenzee handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, dat wil zeggen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2016, definitief geworden op 25 mei 2018.

Dit betekent dat Praktijk De Bloemenzee:

 • jouw persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring uitvoerig belicht.
 • passende maatregelen heeft genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
 • jouw persoonsgegevens niet doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
 • op de hoogte is van jouw rechten omtrent persoonsgegevens in het kader van jou aangaande werkzaamheden in de praktijk.
 • jouw rechten omtrent persoonsgegevens respecteert.
 • jou waar nodig informeert dat jij die rechten hebt.


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 september 2018.


2) Doeleinden en persoonsgegevens

Binnen Praktijk De Bloemenzee gelden twee soorten persoonsgegevens:

 • bijzondere persoonsgegevens
 • niet-bijzondere persoonsgegevens.
 • Hieronder volgt een overzicht hoe binnen Praktijk De Bloemenzee met deze bijzondere en niet-bijzondere persoonsgegevens wordt omgegaan. In het algemeen geldt dat alle persoonsgegevens door Praktijk De Bloemenzee worden bijgehouden op een cliëntkaart. Deze cliëntkaart wordt offline bewaard in een individuele showmap en kan per nieuwe behandeling worden aangevuld met nieuwe persoonlijke gegevens. Jouw bijzondere persoonsgegevens worden niet opgeslagen in een internet-database. Praktijk De Bloemenzee garandeert dat er online voor wat betreft Praktijk De Bloemenzee geen bijzondere informatie over je te vinden is.


Op de cliëntkaart worden de volgende gegevens genoteerd:

 • een uniek cliëntnummer
 • datum eerste behandeling
 • het soort consult
 • NAW-gegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • reden voor het consult
 • onder doktersbehandeling?
 • zo ja, hoe lang?
 • zo ja, medicijngebruik?
 • behandelgegevens per datum/consult


Een afspraak bij Praktijk De Bloemenzee kan worden aangevraagd via een formulier op de website. Via dit formulier wordt van jou als aanvrager de volgende bijzondere persoonlijke informatie verlangd:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • een keuze tussen een therapeutisch consult (lichamelijk) of paranormaal consult (gesprek)
 • indien de keuze therapeutisch is, wat is daarvan dan de reden?
 • eventuele toelichting2-A) Praktijk De Bloemenzee verwerkt jouw (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2-A1) het uitvoeren van consulten
(fysieke behandeling door magnetiseren, massage of healing).

Je verstrekt medische gegevens hierover aan Praktijk De Bloemenzee via een intakeformulier op de website. De website is SSL-beveiligd, wat wil zeggen dat alle communicatie naar en van de website versleuteld wordt verzonden. Dit intakeformulier met jouw gegevens wordt per e-mail aan Praktijk De Bloemenzee verstuurd. Jouw informatie wordt niet opgeslagen in een internet-database. Praktijk De Bloemenzee garandeert dat er online geen informatie over je te vinden is. Jouw persoonlijke gegevens worden veilig offline en op papier bij Praktijk De Bloemenzee bewaard. Jouw (bijzondere) persoonlijke gegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting is.

De persoonsgegevens die Praktijk De Bloemenzee van je vraagt bij het invullen van het intakeformulier zijn:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • reden voor het consult
 • ben je onder doktersbehandeling?
 • zo ja, gebruik je medicijnen?
 • zo ja, hoe lang ben je onder behandeling?
 • mogelijkheid voor een toelichting


Deze gegevens worden door Praktijk De Bloemenzee offline bewaard op een papieren cliëntkaart in een individuele showmap. Deze cliëntkaart kan per consult worden aangevuld met nieuwe behandelgegevens.

Na het consult krijg je een factuur overhandigd, die binnen 14 dagen betaald dient te worden. De informatie op deze factuur is conform de regels die daarvoor aan Praktijk De Bloemenzee zijn opgelegd door de belastingdienst.


2-A2) het uitvoeren van paranormale consulten in gespreksvorm
(fysiek als gesprek in de praktijk)

Je verstrekt tijdens het gesprek persoonlijke gegevens over jezelf aan Praktijk De Bloemenzee. Deze gegevens worden samen met andere voor jou relevante gegevens genoteerd op een papieren cliëntkaart. Deze cliëntkaart wordt offline bewaard in een individuele showmap en kan per consult worden aangevuld met nieuwe persoonlijke gegevens. Jouw informatie wordt niet opgeslagen in een internet-database. Praktijk De Bloemenzee garandeert dat er online geen informatie over je te vinden is. Jouw (bijzondere) persoonlijke gegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting is.

Na het consult krijg je een factuur overhandigd, die binnen 14 dagen betaald dient te worden. De informatie op deze factuur is conform de regels die daarvoor aan Praktijk De Bloemenzee zijn opgelegd door de belastingdienst.


2-A3) het uitvoeren van paranormale consulten als gesprek per telefoon
Consulten per telefoon, voor 20, 30 of 45 minuten, worden vooraf afgerekend in een beveiligde betaalomgeving die je via de website van Praktijk De Bloemenzee kunt bereiken. Bij de betaling vraagt Praktijk De Bloemenzee jou in een versleutelde betaalomgeving alleen om:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Na het invullen van deze gegevens kun je vanuit een dropdown-menu je eigen bank kiezen om per iDEAL af te rekenen. Hiervoor word je weggeleid van de website van Praktijk De Bloemenzee naar de beveiligde betaalomgeving van je eigen bank. Praktijk De Bloemenzee raadt je aan om voorafgaand aan je betaling eerst de privacyverklaring van de betreffende bank te raadplegen. Zie verder onder punt 6 (webshop).

Na je betaling word je vanaf de beveiligde website van je bank teruggeleid naar de beveiligde website van Praktijk De Bloemenzee. Je komt dan op een pagina met een formulier waarop de volgende niet-bijzondere persoonsgegevens worden gevraagd:

 • naam
 • e-mailadres

en de volgende eventueel bijzondere persoonsgegevens:

 • de dagen en dagdelen waarop je beschikbaar bent om gebeld te worden
 • eventuele persoonlijke toelichting


Je verstrekt tijdens het telefoongesprek dat zal volgen persoonlijke gegevens over jezelf aan Praktijk De Bloemenzee. Deze gegevens worden samen met andere voor jou relevante gegevens genoteerd op een papieren cliëntkaart. Deze cliëntkaart wordt offline bewaard in een individuele showmap en kan per consult worden aangevuld met nieuwe persoonlijke gegevens. Jouw bijzondere persoonsgegevens worden niet opgeslagen in een internet-database. Praktijk De Bloemenzee garandeert dat er online geen bijzondere informatie over je te vinden is. Jouw (bijzondere) persoonlijke gegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting is.


2-A4) het uitvoeren van een healing op afstand
(gedurende 5 werkdagen elke ochtend een gebed uitspreken en gedurende ca. 4 uur een echt kaarsje branden)

Een healing op afstand wordt vooraf afgerekend in een beveiligde betaalomgeving die je via de website van Praktijk De Bloemenzee kunt bereiken. Bij de betaling vraagt Praktijk De Bloemenzee jou in een versleutelde betaalomgeving alleen om:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Na het invullen van deze gegevens kun je vanuit een dropdown-menu je eigen bank kiezen om per iDEAL af te rekenen. Hiervoor word je weggeleid van de website van Praktijk De Bloemenzee naar de beveiligde betaalomgeving van je eigen bank. Praktijk De Bloemenzee raadt je aan om voorafgaand aan je betaling eerst de privacyverklaring van de betreffende bank te raadplegen. Zie verder onder punt 6 (webshop). Na je betaling word je vanaf de beveiligde website van je bank teruggeleid naar de beveiligde website van Praktijk De Bloemenzee. Je komt dan op een pagina met een formulier waarop de volgende niet-bijzondere persoonsgegevens worden gevraagd:

 • naam
 • e-mailadres

en de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • een omschrijving van je klacht(en)
 • eventuele toelichting
 • één foto van jezelf


Dit formulier met jouw gegevens wordt per e-mail via de beveiligde website aan Praktijk De Bloemenzee verstuurd. De gegevens uit jouw e-mail worden genoteerd op een papieren cliëntkaart. Deze cliëntkaart wordt offline bewaard in een individuele showmap en kan per nieuwe behandeling op afstand worden aangevuld met nieuwe persoonlijke gegevens. Jouw bijzondere persoonsgegevens worden niet opgeslagen in een internet-database. Praktijk De Bloemenzee garandeert dat er online geen bijzondere informatie over je te vinden is. Jouw (bijzondere) persoonlijke gegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting is.

Jouw uitgeprinte foto wordt gedurende 5 dagen onder het Mariabeeld van De Bloemenzee gelegd. De voet van het beeld maakt dat de gehele foto bedekt en onzichtbaar is voor derden. Na de 5-daagse behandeling wordt jouw uitgeprinte foto vernietigd. Dat geldt ook voor het e-mailformulier met de oorspronkelijke foto.


2-A5) het schrijven van een fotoreading
Een fotoreading wordt vooraf afgerekend in een beveiligde betaalomgeving die je via de website van Praktijk De Bloemenzee kunt bereiken. Bij de betaling vraagt Praktijk De Bloemenzee jou in een SSL-beveiligde betaalomgeving alleen om:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Na het invullen van deze gegevens kun je vanuit een dropdown-menu je eigen bank kiezen om per iDEAL af te rekenen. Hiervoor word je weggeleid van de website van Praktijk De Bloemenzee naar de beveiligde betaalomgeving van je eigen bank. Praktijk De Bloemenzee raadt je aan om voorafgaand aan je betaling eerst de privacyverklaring van de betreffende bank te raadplegen. Zie verder onder punt 6 (webshop).

Na je betaling word je vanaf de beveiligde website van je bank teruggeleid naar de beveiligde website van Praktijk De Bloemenzee. Je komt dan op een pagina met een formulier waarop de volgende niet-bijzondere persoonsgegevens worden gevraagd:

 • naam
 • e-mailadres

en de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • of het om een mens en zo ja, of het om een levend of overleden persoon gaat
 • één foto


Dit formulier met jouw gegevens wordt per e-mail via de beveiligde website aan Praktijk De Bloemenzee verstuurd. Voor de administratieve verwerking krijg je een uniek cliëntnummer toegewezen, maar jouw gegevens worden NIET bijgehouden op een cliëntkaart. Jouw bijzondere persoonsgegevens worden ook niet opgeslagen in een internet-database. Praktijk De Bloemenzee garandeert dat er online geen bijzondere informatie over je te vinden zal zijn. Jouw (bijzondere) persoonlijke gegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting is.

Na het per e-mail aan je versturen van de foto-reading (als pdf-document) wordt jouw foto vernietigd. Dat geldt ook voor het e-mailformulier met de oorspronkelijke foto. De jou toegemailde fotoreading wordt bewaard voor eventuele vragen/nazorg, maar op anonieme wijze zodat de persoon in kwestie niet in verband kan worden gebracht met de verstrekte persoonsgegevens.


2-A6) kaarsje branden
Het is mogelijk om op de website gratis een virtueel kaarsje te branden. Dat kan via een formulier waarop de volgende gegevens worden gevraagd:

 • naam
 • e-mailadres
 • voor wie het kaarsje is bestemd
 • een persoonlijke boodschap


Bij deze gratis dienst wordt niet om bijzondere persoonsgegevens gevraagd. Wel wordt expliciet toestemming gevraagd om de betreffende persoonsgegevens te mogen verwerken en te bewaren. Met het invullen van het bericht bepaal je zelf welke (persoonlijke) gegevens je op het internet plaatst. Het online ingevulde formulier wordt per e-mail via de beveiligde website aan Praktijk De Bloemenzee verstuurd. Daarna plaatst Praktijk De Bloemenzee het kaarsje en de bijbehorende tekst. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.


2-A7) een bericht plaatsen in het gastenboek
Het is mogelijk om op de website een bericht in het gastenboek te plaatsen. Dat kan via een formulier waarop de volgende gegevens worden gevraagd:

 • naam
 • e-mailadres
 • bericht


Bij deze gratis dienst wordt niet om bijzondere persoonsgegevens gevraagd. Wel wordt expliciet toestemming gevraagd om de betreffende persoonsgegevens te mogen verwerken en te bewaren. Met het invullen van het bericht in het gastenboek bepaal je zelf welke (persoonlijke) gegevens je op het internet plaatst. Het online ingevulde formulier wordt per e-mail via de beveiligde website aan Praktijk De Bloemenzee verstuurd. Daarna plaatst Praktijk De Bloemenzee de betreffende tekst. Alleen je (voor)naam wordt gepubliceerd. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.


2-A8) een vraag stellen
Iedereen mag bij Praktijk De Bloemenzee via de website één gratis vraag stellen. Daarbij wordt expliciet toestemming gevraagd om de te verstrekken gegevens te verwerken en te bewaren. Via een online formulier worden de volgende gegevens gevraagd:

 • je vraag
 • naam
 • e-mailadres


Bij deze gratis dienst wordt niet om bijzondere persoonsgegevens gevraagd. Wel wordt expliciet toestemming gevraagd om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken en te bewaren. Met het invullen van het vraagformulier bepaal je zelf welke (persoonlijke) gegevens je aan Praktijk De Bloemenzee wilt doorgeven. Het online ingevulde formulier wordt per e-mail via de beveiligde website aan Praktijk De Bloemenzee verstuurd. Daarna stuurt Praktijk De Bloemenzee je gratis een antwoord op jouw vraag. Incidenteel plaatst Praktijk De Bloemenzee in het openbaar een antwoord op de website, maar dat gebeurt volledig anoniem, zodat het antwoord op geen enkele manier met jou als vraagsteller in verband kan worden gebracht.


2-A9) Persoonsgegevens van minderjarige cliënten
Minderjarige cliënten kunnen zich zelfstandig inschrijven nadat zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Praktijk De Bloemenzee verwerkt gegevens van jou als jonger dan 16-jarige alleen na schriftelijke toestemming van jouw ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Hierbij is van belang dat als de toestemming tot het verwerken van bijzondere (medische) persoonsgegevens niet wordt verleend, het consult niet kan worden uitgevoerd.


2-B) Overige bepalingen inzake de privacy van cliënten van Praktijk De Bloemenzee:


2-B1) Verstrekking persoonsgegevens aan derde partijen
In de volgende gevallen kunnen (bijzondere) persoonsgegevens aan derden worden verstrekt:

 • als dat noodzakelijk is voor de administratieve verwerking van persoonsgegevens bij Praktijk De Bloemenzee
 • als dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als de belastingdienst om administratieve gegevens vraagt
 • bij eventuele klachten over behandelingen, consulten of diensten van Praktijk De Bloemenzee


Praktijk De Bloemenzee heeft daartoe een verwerkersovereenkomst afgesloten met:

 • Choughmountain.eu: hosting, software- en websitebeheer. Zie (jouw sitelink)
 • Choughmountain.eu:(cliënten)administratie. Onderlinge (niet online opgeslagen) overeenkomst met Choughmountain.eu.
 • Solopartners: klachtenregeling. In het kader van de Wkkgz dient Praktijk De Bloemenzee over een onafhankelijke klachtenregeling te beschikken. Wat dat betreft werkt Praktijk De Bloemenzee samen met Solopartners. (pdf) In het geval van een klacht kunnen jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de klachtenfunctionaris/klachtencommissie van Solopartners.
Hoe Solopartners daarmee omgaat, kan worden gelezen in de Algemene voorwaarden.

Praktijk De Bloemenzee verstrekt geen persoonsgegevens aan andere, niet hierboven genoemde partijen, tenzij Praktijk De Bloemenzee hiertoe wettelijk verplicht is. Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan derde partijen buiten de EU verstrekt. Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze in punt 2-B1 aangegeven doeleinden, verwerkt Praktijk De Bloemenzee alleen persoonsgegevens indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven.3) Bewaartermijn inzake behandelingen/consulten
Praktijk De Bloemenzee bewaart cliëntkaarten met bijzondere (medische) persoonsgegevens en eventuele andere cliëntgegevens gedurende de tijd dat de cliënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (Wgbo) gedurende 15 jaar. Je hebt het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Praktijk De Bloemenzee voert dat zo spoedig mogelijk na het verzoek uit, tenzij mocht blijken dat vernietiging niet in jouw belang is. Andere persoonsgegevens ten behoeve van de Praktijk(administratie) worden bewaard zolang je cliënt bij Praktijk De Bloemenzee.


4) Beveiliging van persoonsgegevens
Praktijk De Bloemenzee heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

 • de online en offline software is alleen toegankelijk voor de verwerkingsverantwoordelijke (Praktijk De Bloemenzee) en verwerker (Choughmountain.eu).
 • de softwaresystemen, inclusief e-mailprogramma’s, zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Er zijn afdoende werkende programma’s geïnstalleerd tegen virussen, hacks en spam.
 • de systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en worden bijgewerkt zodra updates beschikbaar zijn.
 • de cliëntkaarten worden direct na een behandeling/consult bijgewerkt.
 • alle (medische) cliëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van de cliënt vernietiging heeft plaatsgevonden.5) Rechten van de cliënt aangaande verwerkte persoonsgegevens
Je hebt als cliënt van Praktijk De Bloemenzee recht op inzage van jouw persoonsgegevens en cliëntendossier. Daarnaast heb je recht op rectificatie en vernietiging van jouw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van jouw cliëntendossier. Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met Praktijk Wies Bakker opnemen via onderstaande contactgegevens (punt 11).

Je kunt Praktijk De Bloemenzee tevens verzoeken om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als je die link op enigerlei wijze niet kunt gebruiken, kun je ook een verzoek bij Praktijk De Bloemenzee indienen om een overzicht te krijgen van de gegevens die Praktijk De Bloemenzee met jouw toestemming gebruikt, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door Praktijk De Bloemenzee wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kan Praktijk De Bloemenzee jou daarbij vragen om je doeltreffend te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden via de instellingen van je internetbrowser. Indien jouw gegevens op enigerlei wijze niet kloppen, kun je Praktijk De Bloemenzee verzoeken om je gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


6) webshop
Praktijk De Bloemenzee verkoopt in haar webshop producten die direct verband houden met healing of die ondersteunend werken bij of na behandelingen/consulten. De werking van de webshop loopt synchroon met de verwerking van vooruitbetaalde behandelingen/consulten/diensten, zoals healing op afstand, telefonische consulten of fotoreadings.

Bij een bezoek aan de webshop van Praktijk De Bloemenzee word je om bepaalde gegevens gevraagd. Dat zijn meestal persoonsgegevens. Praktijk De Bloemenzee bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde bestelling van producten of diensten en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Praktijk De Bloemenzee worden verstrekt om te verwerken.

Praktijk De Bloemenzee gebruikt de volgende gegevens voor dit doel (webshop):

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Bestelhistorie


Om jouw privacy tot het uiterste te beschermen is het niet mogelijk om bij een aankoop in de webshop van Praktijk De Bloemenzee een account aan te maken. Teneinde jouw bestelling naar tevredenheid te kunnen afhandelen, maakt Praktijk De Bloemenzee gebruik van jouw NAW-gegevens. Jouw NAW-gegevens zijn daartoe behalve bij Praktijk De Bloemenzee ook zichtbaar bij:

 • de instelling die de betaling van jouw bestelling afhandelt. Praktijk De Bloemenzee maakt hiervoor gebruik van de diensten van TargetMedia/ TargetPay. Zie voor de privacyverklaring van deze organisatie: https://www.targetpay.com/dw-cookies/privacy-statement
 • de dienstverlener die jouw bestelling van producten op het door jou opgegeven adres bezorgt. Praktijk De Bloemenzee maakt hiervoor gebruik van PostNL. Zie de privacyverklaring van PostNL: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/


Om de betaling van jouw bestelling correct te kunnen afhandelen, maakt Praktijk De Bloemenzee gebruik van jouw betaalgegevens in haar administratie. Om de communicatie omtrent jouw productbestelling en/of vragen en/of annulering/herroeping eenvoudig te laten verlopen, maakt Praktijk De Bloemenzee gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.

Jouw bestelhistorie voor producten inclusief NAW- en betaalgegevens worden bij Praktijk De Bloemenzee bewaard zolang als nodig is om je bestelling(en) administratief af te handelen. Daarna geldt een bewaartermijn van 7 jaar (fiscale verplichting) voor productbestellingen. Voor diensten waarbij bijzondere (medische) persoonsgegevens van toepassing zijn, geldt een andere bewaartermijn, zie daarvoor punt 3. De administratie/boekhouding wordt niet uitbesteed en daarmee niet gedeeld met andere partijen.


7) Nieuwsbrieven
Praktijk De Bloemenzee verstuurt op onregelmatige basis nieuwsbrieven naar cliënten. Met de nieuwsbrief word je geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en/of acties van Praktijk De Bloemenzee. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en een tweede link waarmee je je inschrijving op de nieuwsbrief kunt beheren. Shopdoor maakt gebruik van nieuwsbriefsoftware van Wysija (Mailpoet). De verzending van de nieuwsbrieven verloopt via de website zelf. Persoons-/abonneegegevens worden niet gedeeld met Wysija/Mailpoet. De privacy policy van Mailpoet is te vinden op: https://www.mailpoet.com/privacy-policy/ Persoonsgegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden bewaard zolang je bent ingeschreven in de praktijk.


8) Vragen, opmerkingen of klachten?
Praktijk De Bloemenzee doet er alles aan om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als je niet tevreden bent, of privacygerelateerde vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met e-mail: info@parktijkdebloemenzee.nl


9) Autoriteit Persoonsgegevens
Praktijk De Bloemenzee helpt je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen Praktijk De Bloemenzee. Op grond van de geldende privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


10) Wijzigingen in deze privacyverklaring
Praktijk De Bloemenzee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


11) Contactgegevens
Praktijk De Bloemenzee
Het Karnhuis 45
7335GJ Apeldoorn
telefoon: 06 23966502
e-mail: praktijkdebloemenzee@gmail.com

Reading, Healing en Ayurvedische Massage bij Praktijk de Bloemenzee in Apeldoorn
Praktijk Informatie:

Praktijk De Bloemenzee
Het Karnhuis 45
7335 LG
Apeldoorn
© Praktijk de Bloemenzee | Website design: Choughmountain Design
Ga naar de bovenkant van de pagina